In Anunțuri

Contribuabilii Sectorului 4 au obligația de a semna și de a scrie sintagma „conform cu originalul” pe copiile după documentele sau înscrisurile transmise inclusiv prin intemediul e-mailului sau faxului (art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

Articole Recente