CONTURI IBAN
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

1. Cont IBAN impozit și taxă pe clădire persoane fizice: RO96TREZ7042107020101XXX

2. Cont IBAN impozit pe mijloace de transport persoane fizice: RO18TREZ7042116020201XXX

3. Cont IBAN impozit și taxă pe teren persoane fizice: RO43TREZ7042107020201XXX

4. Cont IBAN taxă reclamă și publicitate, taxă utilizare locuri publice: RO17TREZ70421180250XXXXX

5. Cont IBAN amenzi contravenționale: RO17TREZ70421A350102XXXX

6. Cont IBAN taxă salubrizare: RO73TREZ70421360206XXXXX

7. Cont IBAN taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru: RO48TREZ70421070203XXXXX

8. Cont IBAN impozit pe spectacole: RO73TREZ70421150201XXXXX

Cod fiscal: 4316422;
Beneficiar: Sector 4, Municipiul București;
Banca: Trezoreria Sector 4