CONTURI IBAN PERSOANE JURIDICE
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

1. Cont IBAN impozit și taxă pe clădire persoane juridice: RO46TREZ7042107020102XXX

2. Cont IBAN impozit pe mijloace de transport persoane juridice: RO65TREZ7042116020202XXX

3. Cont IBAN impozit și taxă pe teren persoane juridice: RO90TREZ7042107020202XXX

4. Cont IBAN taxă afișaj în scop de reclamă și publicitate, taxă utilizare locuri publice: RO17TREZ70421180250XXXXX

5. Cont IBAN amenzi contravenționale: RO17TREZ70421A350102XXXX

6. Cont IBAN taxă servicii de reclama și publicitate și taxă pentru promovare turistică: RO21TREZ7045083XXX002913

7. Cont IBAN taxă salubrizare: RO73TREZ70421360206XXXXX

8. Cont IBAN taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru: RO48TREZ70421070203XXXXX;

Cod fiscal: 4316422;
Beneficiar: Sector 4, Municipiul București;
Banca: Trezoreria Sector 4