Amenzi

BAZA LEGALĂ

 

 

 

MODALITĂȚI DE PLATĂ

 

 

Persoanele juridice si persoanele fizice pot achita cu ordin de plată astfel:

 • Beneficiar: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
 • Banca: Trezoreria Sector 4
 • Cod fiscal: 4316422
 • COD IBAN AMENZI: RO17TREZ70421A350102XXXX
COD 76 –PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre autoritatile publice locale (amenzi aplicate de catre organele de specialitate ale primariilor, inclusiv Politia Comunitara din alte localitati si  alte sectoare ale municipiului Bucuresti)
COD 77 –PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE Amenzi contraventionale aplicate de S.T.B și Primaria Capitalei
COD 103 – PERSOANE FIZICE Amenzi contravenționale aplicate de catre autoritatile publice locale, din alte localitati cu exceptia amenzilor de circulatie.
COD 102 – PERSOANE FIZICE Amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice în  municipiul Bucuresti conform legislaţiei în vigoare (amenzi aplicate de: politie, control sanitar, protectia mediului, administrare piete si alti agenti constatatori care aplica amenzi contraventionale persoanelor fizice). In acest cod nu se vor incasa amenzi de circulatie, amenzi contraventionale aplicate de catre Politia Comunitara si Primaria sector 4. (Acestea se vor incasa in codurile 30, 106 respectiv 107).
COD 106 –PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE Amenzi contraventionale  aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre Politia Comunitara sector 4.
COD 106.1 -–PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE Amenzi aplicate in conformitate O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice de catre Politia Locala Sectorul 4 Bucuresti –Biroul Circulatie Rutiera
COD 107 –PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre organele de specialitate ale Primariei sector 4
COD 30 –PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE Amenzi circulatie in conformitate  OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

 

 

Amenzile aplicate persoanelor fizice cu domiciliul fiscal în Sectorul 4 al Municipiului București – amenzi de circulație, amenzi contravenționale aplicate în conformitate cu legislația în vigoare de către autoritățile publice locale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție Rutieră, Societatea de Transport București, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, poliție, control sanitar, protecția mediului, administrare piețe și alți agenți constatatori care aplică amenzi contravenționale persoanelor fizice se achită prin intermediul stațiilor de plată SelfPay localizate in supermarketuri, prin aplicația mobila a Sectorului 4, prin site-ul www.ghiseul.ro, prin WESTACO EXPRESS, implementat în stațiile de benzină OMV din toată țara, prin mandat poștal, sau cu Ordin de plată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal, conform modificărilor făcute de Legea nr. 203/20.07.2018.

 

SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI – PERSOANE FIZICE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA DE PLATĂ A PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI (CHITANȚĂ/ORDIN DE PLATĂ/MANDAT POȘTAL)
 • SENTINTA DE ANULARE A PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

CERERE RESTITUIRE AMENZI – PERSOANE FIZICE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Amenzile aplicate persoanelor juridice cu sediul social în Sectorul 4 al Municipiului București –amenzi de circulație aplicate conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și amenzi contravenționale aplicate în conformitate cu legislatia în vigoare de către autoritățile publice locale se achită prin intermediul stațiilor de plată SelfPay localizate in supermarketuri, prin aplicația mobila a Sectorului 4, prin site-ul www.ghiseul.ro, prin WESTACO EXPRESS,implementat în stațiile de benzină OMV din toată țara, prin mandat poștal, sau cu Ordin de plată, în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal, conform modificarilor facute de Legea nr. 203/20.07.2018.

 

Conform prevederilor art. 165 alin 2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, amenzile trebuie achitate prioritar, neputând fi achitate impozitele pe clădiri/teren/mijloc de transport, înaintea amenzilor,

 

 

SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI – PERSOANE JURIDICE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • SENTINTA DE ANULARE A PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI*
 • DOVADA DE PLATĂ A PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI (CHITANȚĂ/ORDIN DE PLATĂ/MANDAT POȘTAL)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 

CERERE RESTITUIRE AMENZI – PERSOANE JURIDICE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*