Acte necesare

Autoturisme

1.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT SUB 12 TONE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR (IN CAZUL FACTURII)
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PESTE 12 TONE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR (IN CAZUL FACTURII)
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3.SCOATERE DIN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4.DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT–MOPEDE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • ITP VALABIL *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5.SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORTMOPEDE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA PLATA IMPOZITE LA ZI
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT*
 • RAPORT DE EXPERTIZA*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

7.SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT *
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

8.CERERE DE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (AUTO)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

9.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT CA URMAREA A MODIFICĂRII ADRESEI DE DOMICILIU DE PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR PE RAZA SECTORULUI 4

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • ADRESA TRANSFER DOSAR AUTO EMISA DE CATRE INSTITUTIA UNDE PERSOANA FIZICA A AVUT DOMICILIUL*
 • DOSARUL AUTO (TREBUIE SA CONTINA CARTEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT, CI, BI, ACTUL DE DOBANDIRE, CERTIFICATULȘ FISCAL, ETC.)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

10.SCOATERE DIN EVIDENTĂ MIJLOACE DE TRANSPORT CA URMAREA A MODIFICĂRII ADRESEI DE DOMICILIU DE PE RAZA SECTORULUI 4 PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE (PRIN CARE ATI DOBANDIT AUTOVEHICULUL)*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

11.CERERE SCUTIRE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE MIJLOCUL DE TRANSPORT

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • ACT JUSTIFICATIV IN VEDEREA OBTINERII SCUTIRII
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Amenzi

1.SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CHITANTA DE PLATA A AMENZII/ORDINUL DE PLATA
 • SENTINTA DE ANULARE PROCES VERBAL *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE RESTITUIRE AMENZI

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Certificate fiscal

 

CERERE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE FIZICE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL CERTIFICATULUI PENTRU SUCCESIUNE)
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Cladiri rezidentiale

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ (EX. CLĂDIRE ALCĂTUITĂ DIN UNA SAU MAI MULTE CAMERE DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • SCHITA (DACA EXISTA)
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Cladiri mixte

 

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE CLĂDIRE MIXTĂ (CLĂDIRE DE LOCUIT ȘI ORICE ALTĂ ACTIVITATE ÎN AFARĂ DE CEA DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • SCHITA (DACA EXISTA)
 • CONTRACT DE INCHIRIERE SAU COMODAT
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Cladiri nerezidentiale

 

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ (EX. PUNCT DE LUCRU, CLĂDIRILE CARE SUNT FOLOSITE PENTRU ACTIVITĂȚILE AD-TIVE, DE AGREEMENT, COMMERCIALE, INDUSTRIALE,  DE CULTURĂ, DE EDUCAȚIE, FINANCIAR-BANCARE, INDUSTRIAL, DE SĂNĂTATE, SOCIALE, SPORTIVE, TURISTICE)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • CONTRACT INCHIRIERE SAU COMODAT*
 • ACT DOBANDIRE*
 • RAPORT DE EVALUARE (DUPA CAZ)
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Terenuri/Cladiri

 

1.DECLARAȚIE FISCALĂ DE TEREN

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE SCUTIRE PRIN EFECTUL LEGII F01

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3.CERERE SCUTIRE HOTĂRÂRE CONSILIU LOCAL (SCUTIRE VENIT MINIM, SCUTIRE LG. 241/2004, SCUTIRE MONUMENT ISTORIC, ETC)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DECLARATIE PE PROPIA RASPUNDERE, TALON LUNA DECEMBRIE (IN CAZUL SCUTIRII PE VENIT MINIM)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4.CERERE ISTORIC ROL

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA CALITATII DE PROPIETAR SAU MOSTENITOR*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5.CERERE ADEVERINTA LOCATIVA

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6.RECTIFICARE DATE IN EVIDENTELE FISCALE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • ACTE JUSTIFICATIVE (SENTINTA DE DIVORT, DOCUMENT CADASTRAL, ADEVERINTA, ETC.)*
 • TABEL DEZMEMBRARE – APARTAMENTARE (Descarca)
 • TABEL PARCARI SUPRATERANE (Descarca)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Executare silita

 

1.RIDICARE MĂSURI EXECUTARE SILITĂ (Ex: ridicare poprire, sechestru etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. CONTESTAȚIE ACTE DE EXECUTARE (Ex: titluri executorii, somații, popriri etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*

Taxe

 

1.DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • PROCES VERBAL DE AMPLASARE/MODIFICARE/SOATERE AFISAJ*
 • COPIE CIF
 • COPIE CI IMPUTERNICIT
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CERERE RESTITUIRE TAXĂ DE TIMBRU JUDICIAR

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • SENTINTA DE ANULARE A TAXEI DE TIMBRU
 • DOVADA PLATII TAXEI DE TIMBRU JURIDICAR *
 • HOTARAREA JUDECATOREASCA DEFINITIVA – PRIN CARE SE DISPUNE RESTITUIREA *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOCUMENTE/FOTOGRAFII
 • SEMNATURA OLOGRAFA *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Inspectie fiscala

 

 1. MODIFICARE CATEGORIE FOLOSINȚĂ CLĂDIRE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (CONTRACT COMODAT/INCHIRIERE) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE/FOTOGRAFII
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. ADRESĂ CONTESTAȚIE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTESTATIA *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DECLARAŢIE
  PRIVIND TAXA SPECIAL
  Ă PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ

Documente necesare

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR *
 • DELEGATIE *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (DECONT, DECLARATIE REPREZENTAND TAXA PENTRU PROMOVARE TURISTICA)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. DIVERSE SOLICITARI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR *
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Taxa speciala salubrizare

 

 1. DECLARATIE TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • ANEXA 2* (PE CARE O DESCARCA SI O ATASEAZA)(Descarca)
 • ORICE ACT PRIN CARE SE DOVEDESTE CALITATEA DE UTILIZATOR AL IMOBILULUI/APARTAMENTULUI*

 

Altele

 

 1. CERERE RESTITUIRE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CERERE COMPENSARE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CERERE AUDIENȚĂ

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 1. INFORMATII DE INTERES PUBLIC – LEGEA 544

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. CONTESTAȚIE DECIZIE DE IMPUNERE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. DIVERSE SOLICITĂRI (sumar de plată, decizie de impunere, lista bunurilor etc)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Registratura Online DGITL 4