Acte necesare

Autoturisme

1.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT SUB 12 TONE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR (IN CAZUL FACTURII)
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PESTE 12 TONE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR (IN CAZUL FACTURII)
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3.SCOATERE DIN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4.DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT–MOPEDE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • ITP VALABIL *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5.SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT–MOPEDE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA PLATA IMPOZITE LA ZI
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT*
 • RAPORT DE EXPERTIZA*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

7.SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT *
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

8.CERERE DE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (AUTO)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

9.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT – CA URMAREA A MODIFICĂRII ADRESEI DE DOMICILIU – DE PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR PE RAZA SECTORULUI 4

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • ADRESA TRANSFER DOSAR AUTO EMISA DE CATRE INSTITUTIA UNDE PERSOANA FIZICA A AVUT DOMICILIUL*
 • DOSARUL AUTO (TREBUIE SA CONTINA CARTEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT, CI, BI, ACTUL DE DOBANDIRE, CERTIFICATULȘ FISCAL, ETC.)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

10.SCOATERE DIN EVIDENTĂ MIJLOACE DE TRANSPORT – CA URMAREA A MODIFICĂRII ADRESEI DE DOMICILIU – DE PE RAZA SECTORULUI 4 PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE (PRIN CARE ATI DOBANDIT AUTOVEHICULUL)*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

11.CERERE SCUTIRE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE MIJLOCUL DE TRANSPORT

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • ACT JUSTIFICATIV IN VEDEREA OBTINERII SCUTIRII
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Amenzi

1.SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CHITANTA DE PLATA A AMENZII/ORDINUL DE PLATA
 • SENTINTA DE ANULARE PROCES VERBAL *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE RESTITUIRE AMENZI

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Certificate fiscale

1. CERERE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE FIZICE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL CERTIFICATULUI PENTRU SUCCESIUNE)
 • PROCURA + CI, ÎN CAZUL REPREZENTĂRII SOLICITANTULUI ÎN RELAŢIA CU ORGANUL FISCAL PRIN ÎMPUTERNICIT (ÎMPUTERNICIREA EDITATĂ ÎN ALTĂ LIMBĂ VA FI ÎNSOŢITĂ OBLIGATORIU DE TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CERTIFICATĂ DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT);
 • ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ + CI, ÎN CAZUL REPREZENTĂRII CONTRIBUABILULUI ÎN RELAŢIA CU ORGANUL FISCAL PRIN AVOCAT;
 • ADRESĂ NOTARIALĂ – ÎN CAZUL ÎN CARE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ ESTE SOLICITAT DE CĂTRE NOTARUL PUBLIC;
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Clădiri rezidentiale

2. DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ (EX. CLĂDIRE ALCĂTUITĂ DIN UNA SAU MAI MULTE CAMERE DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • SCHITA (DACA EXISTA)
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Clădiri mixte

3. DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE MIXTĂ (CLĂDIRE DE LOCUIT ȘI ORICE ALTĂ ACTIVITATE ÎN AFARĂ DE CEA DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • Declaratie privind suprafata folosita in scop nerezidential
 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • SCHITA (DACA EXISTA)
 • CONTRACT DE INCHIRIERE SAU COMODAT
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Clădiri nerezidentiale

4. DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ (EX. PUNCT DE LUCRU, CLĂDIRILE CARE SUNT FOLOSITE PENTRU ACTIVITĂȚILE AD-TIVE, DE AGREEMENT, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, DE CULTURĂ, DE EDUCAȚIE, FINANCIAR-BANCARE, INDUSTRIAL, DE SĂNĂTATE, SOCIALE, SPORTIVE, TURISTICE)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • CONTRACT INCHIRIERE SAU COMODAT*
 • ACT DOBANDIRE*
 • RAPORT DE EVALUARE (DUPA CAZ)
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Terenuri/Clădiri

1.DECLARAȚIE FISCALĂ DE TEREN

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE SCUTIRE PRIN EFECTUL LEGII F01

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE SOT/SOTIE
 • CERTIFICAT DE CASATORIE
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI

3.CERERE SCUTIRE HOTĂRÂRE CONSILIU LOCAL (SCUTIRE VENIT MINIM, SCUTIRE LG. 241/2004, SCUTIRE MONUMENT ISTORIC, ETC)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DECLARATIE PE PROPIA RASPUNDERE, TALON LUNA DECEMBRIE (IN CAZUL SCUTIRII PE VENIT MINIM)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4.CERERE ISTORIC ROL

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA CALITATII DE PROPIETAR SAU MOSTENITOR*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5.CERERE ADEVERINTA LOCATIVA

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6.RECTIFICARE DATE IN EVIDENTELE FISCALE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • ACTE JUSTIFICATIVE (SENTINTA DE DIVORT, DOCUMENT CADASTRAL, ADEVERINTA, ETC.)*
 • TABEL DEZMEMBRARE – APARTAMENTARE (Descarca)
 • TABEL PARCARI SUPRATERANE (Descarca)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Executare silita

1.RIDICARE MĂSURI EXECUTARE SILITĂ (Ex: ridicare poprire, sechestru etc.)

Documente necesare:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. CONTESTAȚIE ACTE DE EXECUTARE (Ex: titluri executorii, somații, popriri etc.)

Documente necesare:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*

Taxe

1.DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • PROCES VERBAL DE AMPLASARE/MODIFICARE/SOATERE AFISAJ*
 • COPIE CIF
 • COPIE CI IMPUTERNICIT
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. CERERE RESTITUIRE TAXĂ DE TIMBRU JUDICIAR

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • SENTINTA DE ANULARE A TAXEI DE TIMBRU
 • DOVADA PLATII TAXEI DE TIMBRU JURIDICAR *
 • HOTARAREA JUDECATOREASCA DEFINITIVA – PRIN CARE SE DISPUNE RESTITUIREA *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOCUMENTE/FOTOGRAFII
 • SEMNATURA OLOGRAFA *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Inspecție fiscală

1. MODIFICARE CATEGORIE FOLOSINȚĂ CLĂDIRE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (CONTRACT COMODAT/INCHIRIERE) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE/FOTOGRAFII
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3. ADRESĂ CONTESTAȚIE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTESTATIA *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4. DECLARAȚIE PRIVIND TAXA SPECIALĂ PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTESTATIA *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4. DIVERSE SOLICITARI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR *
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Documente necesare:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Copie CIF
 • Proces verbal de amplasare/modificare/scoatere afișaj *
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *

6. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC

Documente necesare:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *

Taxă specială salubrizare

1. DECLARATIE TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE

Documente necesare:

 

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • ANEXA 2* (PE CARE O DESCARCA SI O ATASEAZA)(Descarca)
 • ORICE ACT PRIN CARE SE DOVEDESTE CALITATEA DE UTILIZATOR AL IMOBILULUI/APARTAMENTULUI*

Altele

1. CERERE RESTITUIRE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. CERERE COMPENSARE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4. CERERE AUDIENȚĂ

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*

5. INFORMATII DE INTERES PUBLIC – LEGEA 544

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

6. CONTESTAȚIE DECIZIE DE IMPUNERE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

7. DIVERSE SOLICITĂRI (sumar de plată, decizie de impunere, lista bunurilor etc)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Registratura Online DGITL 4