Informatii utile

  • Evitati aglomerarile de la ghisee vizualizand informatii despre celelalte puncte de colectare a impozitelor si  taxelor.
  • Prezentati-va la ghiseele note de plata in vederea achitarii impozitelor si taxelor datorate cu BI/CI (original sau copie) necesare pentru introducerea CNP-ului dumneavoastra la rolul fiscal
  • Evitati drumuri inutile la sediile noastre, confundand directia de impozite si taxe locale cu fosta administratie financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice. atunci cand aveti cereri in legatura cu impozitul din chirii sau alte impozite pe venit.
  • Daca doriti obþinerea unui certificat fiscal trebuie sa aveti achitate toate datoriile la bugetul local (impozite, taxe, etc)
  • Pentru clarificarii privind persoane juridice vizitati doar sediul din Sos. Oltenitei nr.37-39, sector 4
  • Pentru clarificari si plati privind parcari, garaje si alte taxe de ocupare a domeniului public vizitati doar sediul din Cal. Serban Voda nr.43
  • Daca aveti vreun incident neplacut in timpul stationarii in sediile noastre va putem sprijini prin sistemele  noastre de monitorizare video pentru clarificare.
  • Vã informãm cã datele declarate de cãtre dumneavoastrã servesc exclusiv desfãsurãrii activitãtii Directiei Generale de Impozite si Taxe locale sector 4, iar utilizarea lor respectã integral prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Codului fiscal si al codului de procedurã fiscalã, D.G.I.T.L. sector 4 colecteazã si stocheazã informatiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvãluite doar autoritãtilor abilitate prin lege sã le solicite. De asemenea, vã aducem la cunostiintã obligativitatea completãrii tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitãrii dumneavoastrã. În cazul în care doriti verificarea exactitãtii datelor personale în evidentele noastre, puteti adresa institutiei noastre o cerere, în care sunteti rugati sã precizati motivul verificãrii. Puteti solicita rectificarea, actualizarea sau stergerea datelor incomplete sau inexacte, precum si transformarea în date anonime a celor a cãror prelucrare nu este conformã Legii nr. 677/2001, în mãsura în care prezentati si o argumentare din care sã rezulte clar motivele întemeiate ale acestei actiuni.