Informatii utile

    • Vã informãm cã datele declarate de cãtre dumneavoastrã servesc exclusiv desfãsurãrii activitãtii Directiei Generale de Impozite si Taxe locale sector 4, iar utilizarea lor respectã integral prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Codului fiscal si al codului de procedurã fiscalã, D.G.I.T.L. sector 4 colecteazã si stocheazã informatiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvãluite doar autoritãtilor abilitate prin lege sã le solicite. De asemenea, vã aducem la cunostiintã obligativitatea completãrii tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitãrii dumneavoastrã. În cazul în care doriti verificarea exactitãtii datelor personale în evidentele noastre, puteti adresa institutiei noastre o cerere, în care sunteti rugati sã precizati motivul verificãrii. Puteti solicita rectificarea, actualizarea sau stergerea datelor incomplete sau inexacte, precum si transformarea în date anonime a celor a cãror prelucrare nu este conformã Legii nr. 677/2001, în mãsura în care prezentati si o argumentare din care sã rezulte clar motivele întemeiate ale acestei actiuni.