Raport referitor la implementarea masurilor prevazute in SNA

Raport privind implementarea planului de integritate a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Raport de autoevaluare a implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4