Conturi IBAN

CLASIFICATIE BUGETARA VALABILA PE ANUL 2020
BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
COD FISCAL – 4316422
CONT IBAN TREZORERIA SECTORULUI 4 CLASIFICATIE BUGETARA COD CONT DENUMIRE CLASIFICATIE BUGETARA COD SEMNIFICATIE COD
RO54TREZ70421030217XXXXX 21A031700 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 114 F+J Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
RO96TREZ7042107020101XXX 21A070101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 40 F IT Impozit pe cladiri de la persoane fizice
10 F IT+FD Impozit si taxa pe cladiri pt. cladiri concesionate persoane fizice
44 F IT+FD Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice, inchiriate
49 F IT+FD Impozit si taxa pe cladiri pt cladiri date in administrare persoanelor f.
62 F IT+FD Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice date in folosinta
RO46TREZ7042107020102XXX 21A070102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 27 J IT Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
42 J IT+FD Impozit si taxa pe cladiri pt. cladiri concesionate persoane juridice
94 J IT+FD Impozit si taxa pe cladiri inchiriate persoane juridice
51 J IT+FD Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice date in administrare
63 J IT+FD Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice date in folosinta
RO43TREZ7042107020201XXX 21A070201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 39 F IT Impozit si taxa pe teren intravilan persoane fizice
9 F IT+FD Impozit si taxa pe teren persoane fizice concesionate
73 F IT+FD Impozit si taxa pe teren persoane fizice inchiriate
83 F IT+FD Impozit si taxa pe teren persoane fizice date in administrare
46 F IT Impozit si taxa pe teren persoane fizice date in folosinta
RO90TREZ7042107020202XXX 21A070202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 34 J IT Impozit si taxa pe teren intravilan persoane juridice
72 J IT+FD Impozit si taxa pe teren persoane juridice concesionate
79 J IT+FD Impozit si taxa pe teren persoane juridice inchiriate
84 J IT+FD Impozit si taxa pe teren persoane juridice date in administrare
96 J IT+FD Impozit si taxa pe teren persoane juridice date in folosinta
RO40TREZ7042107020203XXX 21A070203 Impozit pe terenul din extravilan 3 F+J IT Impozit pe teren extravilan – restante
RO48TREZ70421070203XXXXX 21A070300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 90 F+J FD Taxe de timbru judiciare + Traducator
90 F+J IT Taxe de timbru judiciare + Traducator
92 F+J FD Taxe pentru activitatea notariala
97 F+J FD Alte taxe de timbru de la persoanele fizice si juridice
RO44TREZ70421070250XXXXX 21A075000 Alte impozite si taxe pe proprietate 37 J IT Taxa pentru folosinta terenurilor proprietate de stat (inclusiv restante din anii anteriori de la persoane juridice)
RO17TREZ70421120207XXXXX 21A120700 Taxe hoteliere 81J IT Taxe hoteliere – VIRARE IN COD 133 CU 17.08.2016
RO73TREZ70421150201XXXXX 21A150100 Impozit pe spectacole 88 F+J IT Impozit pe spectacole
129 J FD Taxa de transport pentru traseul trenuletului de agrement
RO42TREZ70421150250XXXXX 21A155000 Alte taxe pe servicii specifice 146 F+J FD Alte taxe
RO18TREZ7042116020201XXX 21A160201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 43 F IT Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice, cu masa < 12 tone
32 F IT Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice cetateni straini
126 F IT Impozitul pe vehicule inregistrate detinute de persoane fizice
20 F FD 60% din incasarile colectate in contul 5033
RO65TREZ7042116020202XXX 21A160202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 26 J IT Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice, cu masa < 12 tone
127 J IT Impozitul pe vehicule inregistrate detinute de persoane juridice
22 J FD 60% din incasarile colectate in contul 5033
RO70TREZ70421160203XXXXX 21A160300 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 45 F FD Taxe pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, pentru persoane fizice
67 J FD Taxe pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, pentru persoane juridice
RO66TREZ70421160250XXXXX 21A165000 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 2 J FD Chirii si cote de aport pentru utilizarea bunurilor apartinand sectorului 4 (DGITL4)
105 F+J FD Chirii piete (sentinte PS4) TRANSFERAT IN 116 F+J(30.05.30)
RO17TREZ70421180250XXXXX 21A185000 Alte impozite si taxe 35 F IT+FD Taxa pentru reclama si publicitate persoane fizice
55 J IT Taxa pentru reclama si publicitate persoane juridice
70.1 FFD 70.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier
71.1 FFD 71.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare a produselor
98.1 FFD 98.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru unitati de alimentatie publica si terase de vara
99.1 FFD 99.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari de servicii
100.1 FFD 100.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar
19.1 FFD 19.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii
18.1 FFD 18.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare carte si presa
17.1 FFD 17.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizarea de santier
74.1 FFD 74.2 JFD Taxa pentru parcarea de resedinta
78.1 FFD 78.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje
12.1 FFD 12.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cai suplimentare de acces
13.1 FFD 13.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru culturi agricole
14.1 FFD 14.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru mijloace de publicitate
15.1 FFD 15.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru festivaluri, manifestari promotionale si spectacole in aer liber
16.1 FFD 16.2 JFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmari si fotografiere profesionista
144 F+J FD Taxa depozitare – stationare (cost depozitare 15/zi)
159 FFD Taxa pentru utilizarea locurilor publice – S4MB platitor de TVA
RO88TREZ70421A300530XXXX 21A300530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 115 FFD+JFD Chirii si cote de aport pt. utilizarea bunurilor sector 4 TRANSFERAT DIN 105 (16.02.50)
116 FFD+JFD Chirii PIEȚE TRANSFERAT DIN 105 (16.02.50)
163 FFD+JFD CHIRII PIETE
149 F+J FD CHIRII ANL
RO53TREZ7042130020802XXX 21A300802 Venituri din dividende de la alti platitori 104 J FD (din 91) Venituri din dividende de la alti platitori
RO42TREZ70421310203XXXXX 21A310300 Alte venituri din dobanzi 153 J FD Alte venituri din dobanzi
RO71TREZ70421330208XXXXX 21A330800 Venituri din prestari de servicii 5 JFD Servicii de paza si ordine publica prestate de catre POLITIA COMUNITARA SECTOR 4
6 F FD Contravaloarea cartii de identitate si cartii de identitate provizorii si temporare eliberate de catre S.P.C.E.P.
128 FFD Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa
111.1 FFD Taxa inregistrare mopede
112.1 FFD Contravaloare certificat de inregistrare a mopedelor
113.1 FFD Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare a mopedelor
111.2 JFD Taxa inregistrare mopede
112.2 JFD Contravaloare certificat de inregistrare a mopedelor
113.2 JFD Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare a mopedelor
RO44TREZ70421330210XXXXX 21A331000 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 21 F+J FD Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
RO92TREZ70421330228XXXXX 21A332800 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 50 F+J IT+FD Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri si partial preluate de de la AF4
RO86TREZ70421330250XXXXX 21A335000 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 130 FD Alte venituri din prestari servicii si alte activitatii
(ajutor incalzire)
134 FFD Recuperare cheltuieli facute din ani precedenti
148 F Sume platite necuvenit (recuperare ajutor de urgenta)
RO42TREZ70421A331300XXXX 21A331300 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 155 F+J FD Contributia de intretinere a persoanelor asistate
RO79TREZ70421340202XXXXX 21A340200 Taxe extrajudiciare de timbru 11 F+J FD Taxe extrajudiciare de timbru pentru eliberarea cartii de identitate (C.I. 14 ANI NU SE INCASEAZA)
109 FFD+J Restituiri taxa judiciara
57 F+J FD Taxe timbru fiscal
58 F+J FD Taxe de timbru pentru eliberarea de diverse autorizatii si certificate
61 FFD Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii 18/1991
64 F+J FD Taxe examen auto
65 F+J FD Taxe numere provizorii
108 F+J FD Taxa inmatriculare
135 F+J FD Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
RO13TREZ70421340250XXXXX 21A345000 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 68 F+J FD Taxe pentru eliberarea permiselor de pescuit si vanatoare sau viza anuala a acestora (TREZO)
RO17TREZ70421A350102XXXX 21A350102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 76 F IT+FD
J IT+FD
Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre autoritatile publice locale (amenzi aplicate de catre organele de specialitate ale primariilor, inclusiv Politia Comunitara din alte localitati si  alte sectoare ale municipiului Bucuresti)
103 F IT+FD Amenzi contrav. aplicate de catre autoritatile publice locale, din alte localitati cu exceptia amenzilor de circulatie.
86 F IT+FD
J IT+FD
Amenzi contraventionale pentru nedeclararea bunurilor la D.G.I.T.L. SECTOR 4
102 F IT+FD Amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice în  municipiul Bucuresti conform legislaţiei în vigoare (amenzi aplicate de: politie, control sanitar, protectia mediului, administrare piete si alti agenti constatatori care aplica amenzi contraventionale persoanelor fizice). In acest cod nu se vor incasa amenzi de circulatie, amenzi contraventionale aplicate de catre Politia Comunitara si Primaria sector 4. (Acestea se vor incasa in codurile 30, 106 respectiv 107).
106 F IT+FD      J IT+FD Amenzi contraventionale  aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre Politia Comunitara sector 4.
106.1 F IT+FD      J IT+FD Amenzi aplicate in conformitate O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice de catre Politia Locala Sectorul 4 Bucuresti –Biroul Circulatie Rutiera
107 F+J FD Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre organele de specialitate ale Primariei sector 4
30 F+J IT+FD Amenzi circulatie in conformitate  OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
77 F+J IT+FD Amenzi contraventionale aplicate Primaria Capitalei si de S.T.B.
VIR. DIN 5083 COD 30 117 F+J FD Amenzi circulatie
VIR. DIN 5083 COD 77 118 F+J FD Amenzi contraventionale RATB, etc.
138 F+J FD Amenzi neidentificate
RO41TREZ70421350203XXXXX 21A350300 INCHIS 119 F+J Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate etc
RO43TREZ70421A350301XXXX 21A350301 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 145 F+J Incasari din valorificarea bunurilor
RO06TREZ70421350202XXXXX 21A350200 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe 75 F+J IT Penalitati aplicate conform codului fiscal si codului de procedura fiscala restante la 31.12.2006
RO37TREZ70421350250XXXXX 21A355000 Alte amenzi, penalitati si confiscari 120 F+J FD Daune pentru sume incasate nejustificat, si altele
RO78TREZ70421A360201XXXX 21A360100 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 123 F+J FD Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive INCHIS DE LA DATA 04.04.2017
RO78TREZ70421A360101XXXX 21A360101 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 154 F+J FD Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive DESCHIS DE LA 04.04.2017
RO38TREZ70421360205XXXXX 21A360500 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 53 J FD Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile unitatilor autofinatate
RO73TREZ70421360206XXXXX 21A360600 Taxe speciale 133 F+J FD Taxe speciale – promovare turistica HCGMB 646/19.12.2017 INCETATA CU 01.04.2018 PRIN OUG 25/2018
150 F+J Taxa Salubrizare P.F.
150.1 F+J Taxa Salubrizare P.F.A.
150.2 F+J Taxa Salubrizare P.J.
RO62TREZ70421360214XXXXX 21A361400 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 147 F+J IT Venituri din recuperare cheltuieli cu executare silita
RO61TREZ70421360250XXXXX 21A365000 Alte venituri 4 J FD Penalitati sume nedepuse la termen, restante + caiet sarcini
47 F IT Taxa succesiune
95 J FD Venituri din vanzarea de masa lemnoasa ADPP sect 4/ DEZAFECTARE CHIOSC
38 F+J FD Taxe stabilite de consiliile locale, judetene, CGMB (ex: Taxa de deblocare auto, Taxa privind cresterea gradului de liniste publica
136 F+J FD Incasari de la alte sectoare si localitati
139 F+J FD Taxa eliberare documente (copii)
160 F+J FD Incasari de la blocuri
RO43TREZ70421A363202XXXX 21A363202 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 143 F+J FD Sume necuvenite (salarii) ELIMINAT INCEPAND CU 01.01.2018 ADR. MPF
RO87TREZ70421A363203XXXX 21A363203 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare 140 F+J FD Sume necuvenite ELIMINAT INCEPAND CU 01.01.2018 ADR. MPF
RO19TREZ70421370201XXXXX 21A370100 Donatii si sponsorizari 89 J FD Donatii si sponsorizari
RO89TREZ70421370203XXXXX 21A370300 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local 124 F+J FD Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
RO27TREZ70421370204XXXXX 21A370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 125 F+J FD Varsaminte din sectiunea de functionare
RO67TREZ70421390201XXXXX 21A390100 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 59 J FD Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (Remat)
RO33TREZ70421470400XXXX 21A470400 Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuie 157 F+J IT Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuie
RO83TREZ70421390207XXXXX 21A390700 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 69 J FD Venituri din vanzarea de spatii comerciale
RO03TREZ70421040201XXXXX 21A040100 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
RO12TREZ70421110202XXXXX 21A110200 Sume defalcate din T.V.A Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)
RO79TREZ70421A401800XXXX 21A401800 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare 156 F+J FD Sume din excedentul bugetului local utlizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
RO63TREZ70421420221XXXXX 21A422100 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
RO33TREZ70421420234XXXXX 21A423400 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
CONTUL RO21TREZ7045083XXX002913
BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
COD FISCAL – 4316422
16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport PF 24 F IT Taxa vehicole lente persoane fizice
85 F FD 40% din incasarile colectate in 5033 persoane fizice
16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport PJ 25 J IT Taxa vehicole lente persoane juridice
87 J FD 40% din incasarile colectate in 5033 persoane juridice
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 23 F FD Taxi-parti-restante
18.02.50 Alte impozite si taxe 36 F FD Taxa pentru servicii de reclama si publicitate persoane fizice conform contract
56 J IT Taxa pentru servicii de reclama si publicitate persoane juridice conform contract
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 80 J FD Restituiri din finantarea anilor precedenti C.G.M.B.
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 66 J FD Taxa locuri de veci (A.C.C.U.)
35.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale
137 F+J FD Amenzi neidentificate
36.02.05 Varsaminte din venituri si disponibilitati ale institutiilor publice 54 J FD Varsamintele unitatilor autofinantate
36.02.50 Alte venituri 31 F FD Contributie azile batrani
48 J FD Alte venituri ale C.G.M.B.
60 F IT+FD Taxa spitalizare
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 82 J FD Venituri din valorificarea bunurilor C.G.M.B
TAXE SPECIALE 158 F+J IT/FD Taxa speciala de promovare turistica conf. OUG 25/2018
CONTUL RO84TREZ7045033XXX000205
BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
COD FISCAL – 4316422
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 28 F IT Mijl. Transport  cu masa >12 t  28 F IT →85 F FD (40%) 28 F IT →20 F FD (60%)            ( numai accidental  FD)
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 33 J IT Mijl. Transport  cu masa >12 t  33 F IT →87 F FD (40%) 33 F IT →22 F FD (60%)            ( numai accidental  FD)
Pentru achitarea amenzilor aplicate persoanelor nerezidente, PRIN PLATA INTERBANCARA, IN TERMEN LEGAL
BENEFICIAR D.G.R.F.P. Bucuresti
CUI: 4193117
IBAN: RO95TREZ70020A350103XXXX
SWIFT: TREZROBU 
BIC: TREZ
PLATA IN RON