Acte necesare

Autoturisme

1.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT SUB 12 TONE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PESTE 12 TONE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3. SCOATERE DIN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE/FACTURA *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4.DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT–MOPEDE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR *
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • ITP VALABIL *
 • DOVADA PLATA TAXE MOPEDE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5.SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT–MOPEDE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • FISA DE INMATRICULARE (IN CAZUL FACTURII FISCALE, A ACTELOR DE ACHIZITIE DIN IMPORT, ACTE NOTARIALE)
 • DOVADA PLATA IMPOZITE LA ZI *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT*
 • RAPORT DE INSPECTIE *
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 • COPIE CUI*

7.SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE / FACTURA
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

8.CERERE DE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (AUTO)
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR
 • DELEGATIE*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

9.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT CA URMAREA A MODIFICĂRII SEDIULUI SOCIAL – DE PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR PE RAZA SECTORULUI 4
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • COPIE CI IMPUTERNICIT
 • -REZOLUTIE EMISA DE CATRE REGISTRUL COMERTULUI PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • -HOTARAREA AGA SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA ELIBERAT IN VEDEREA TRANSFERULUI DOSARULUI AUTO DE CATRE INSTITUTIA UNDE PERSOANA JURIDICA A AVUT SEDIUL SOCIAL
 • ADRESA TRANSFER DOSAR AUTO EMISA DE CATRE INSTITUTIA UNDE PERSOANA JURIDICA A AVUT SEDIUL SOCIAL
 • -CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

10. SCOATERE DIN EVIDENTĂ MIJLOACE DE TRANSPORT – CA URMAREA A MODIFICĂRII SEDIULUI SOCIAL – DE PE RAZA SECTORULUI 4 PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • COPIE CI IMPUTERNICIT
 • -REZOLUTIE EMISA DE CATRE REGISTRUL COMERTULUI PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • -HOTARAREA AGA SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • -CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Amenzi

1.SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • SENTINTA DE ANULARE A PROCESULUI VERBAL
 • CHITANTA DE PLATA A AMENZII/ORDINUL DE PLATA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE RESTITUIRE AMENZI
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Certificate fiscale

CERERE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE JURIDICE
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR*
 • DELEGATIE*
 • CONTRACT DE INCHIRIERE (DACA ESTE CAZUL)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Clădiri rezidentiale

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ (EX. CLĂDIRE ALCĂTUITĂ DIN UNA SAU MAI MULTE CAMERE DE LOCUIT)
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Clădiri mixte

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE MIXTĂ (CLĂDIRE DE LOCUIT ȘI ORICE ALTĂ ACTIVITATE ÎN AFARĂ DE CEA DE LOCUIT)
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Clădiri nerezidentiale

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ (EX. PUNCT DE LUCRU, CLĂDIRILE CARE SUNT FOLOSITE PENTRU ACTIVITĂȚILE AD-TIVE, DE AGREEMENT, COMERCIALE, INDUSTRIALE, DE CULTURĂ, DE EDUCAȚIE, FINANCIAR-BANCARE, INDUSTRIAL, DE SĂNĂTATE, SOCIALE, SPORTIVE, TURISTICE)

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Terenuri/Clădiri

1.DECLARAȚIE FISCALĂ DE TEREN
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE *
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • PLAN AMPLASAMENT
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.MODIFICARE/INCETARE CLADIRE/TEREN
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • -PROCES VERBAL RECEPTIE
 • AUTORIZATIE CONSTRUIRE
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • ACT ALIPIRE (ACT DEZMEMBRARE, ACT APARTAMENTARE, ACT VANZARE)
 • ANEXA APARTAMENTARE IMOBIL (A SE ATASA FORMUARUL IN FORMAT EXCEL CAT SI IN PDF SEMNAT ELECTRONIC) (Descarca)
 • RAPORT DE EVALUARE/REEVALUARE CLADIRE
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Executare silită

1.RIDICARE MĂSURI EXECUTARE SILITĂ (Ex: ridicare poprire, sechestru etc.)
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. CONTESTAȚIE ACTE DE EXECUTARE (Ex: titluri executorii, somații, popriri etc.)
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Taxe

1. IMPOZIT PE SPECTACOLE
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • -PROCESUL VERBAL DE ANULARE A SERIILOR/BILETELOR (IN SITUATIA IN CARE EXISTA BILETE ANULATE)*
 • CARNETELE CU BILETELE RAMASE NEVANDUTE, ,,COTOARELE” (IN CAZUL BILETELOR FIZICE)*
 • RAPORTUL CU BILETELE VANDUTE, EMIS DE CATRE FIRMELE DE BILETE ON-LINE*
 • ACTELE CONTABILE AFERENTE INCASARILOR-FISA CONT, BALANTA VERIFICARE DIN LUNA IN CARE A AVUT LOC SPECTACOLUL (DATELE DECLARATE DE SOCIETATE IN DECONT TREBUIE SA CORESPUNDA CU INREGISTRARILE CONTABILE)*
 • SENTINTA DE ANULARE A + FORMULAR DECONT IMPOZIT SPECTACOLE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. CERERE PENTRU ÎNREGISTRARE/VIZARE A ABONAMENTELOR ŞI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT DE PRESTARI SERVICII BILETE ON-LINE*
 • FACTURA SERVICII-BILETE FIZICE *
 • FORMULAR CERERE INREGISTRARE BILET *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • PROCES VERBAL DE AMPLASARE/MODIFICARE / SCOATERE AFISAJ*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5. CERERE RESTITUIRE TAXĂ DE TIMBRU JUDICIAR
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • DOVADA PLATII TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU *
 • HOTARAREA JUDECATOREASCA DEFINITIVA – PRIN CARE SE DISPUNE RESTITUIREA*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Inspecție fiscală

1. MODIFICARE CATEGORIE FOLOSINȚĂ CLĂDIRE
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3. ADRESĂ CONTESTAȚIE
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • CONTESTATIA *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4. DIVERSE SOLICITARI
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR *
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Documente necesare:

 • Copie CUI *
 • Copie CI Mandatar *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Proces verbal de amplasare/modificare/scoatere afișaj *
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *

6. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC
Documente necesare:

 • Copie CUI *
 • Copie CI Mandatar *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *

Taxă specială salubrizare

1. DECLARATIE TAXA SPECIALA SALUBRIZARE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • ANEXA 3* (PE CARE O DESCARCA SI O ATASEAZA) (Descarca)
 • COPIE DUPA ACTUL DE PROPIETATE, DE INCHIRIERE SAU COMODAT*
 • CERTIFICAT CONSTATATOR ELIBERAT DE ONRC LA ZI CU PRIVIRE LA: REPREZENTANTUL LEGAL AL SOCIETATII SI PUNCTELE DE LUCRU DIN SECTORUL 4*
 • IMPUTERNICIREA DIN PARTEA REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU INTOCMIREA, SEMNAREA SI DEPUNEREA DECLARATIEI DE IMPUNERE*

Altele

1. CERERE RESTITUIRE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2. CERERE COMPENSARE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • COPIE CUI*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4. CERERE AUDIENȚĂ
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*

5. INFORMATII DE INTERES PUBLIC – LEGEA 544
Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
 • COPIE CUI*

6. CONTESTAȚIE DECIZIE DE IMPUNERE
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE NECESARE
 • CONTESTATIA
 • ACTE DOVEDITOARE
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

7. DIVERSE SOLICITĂRI (sumar de plată, decizie de impunere, lista bunurilor etc)
Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*