Acte necesare

1. DACĂ VREI SĂ DECLARI O CLĂDIRE (REZIDENȚIALĂ/ NEREZIDENȚIALĂ)

 • C.I.F.– copie + original pentru conformitate;
 • ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni; Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor} – copie + original pentru conformitate;
 • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI O CLĂDIRE MIXTĂ
 • C.I.F.– copie + original pentru conformitate;
 • ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni; Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor } – copie + original pentru conformitate;
 • Raport de evaluare – copie + original pentru conformitate;;
 • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI MODIFICAREA BAZEI DE IMPOZITARE

A) REEVALUARE

 • Raport de evaluare – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

B) MODERNIZARE, EXTINDERE, CONSOLIDARE

 • Proces verbal de recepţie, autorizaţie de construire – copie + original pentru conformitate;
 • În cazul extinderii construcţiei existente: documentul din care reiese suprafaţa construită la sol – copie + original pentru conformitate;;
 • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN TEREN
 • C.I.F.– copie + original pentru conformitate
 • ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni} – copie + original pentru conformitate;
 • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI VÂNZAREA UNEI CLĂDIRI SAU A UNUI TEREN
 • ACTUL DE ÎNSTRĂINARE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni; Autorizaţia de desfiinţare, însoţită de procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în situaţia desfiinţărilor clădirilor, Rezilierea contractului de leasing financiar şi/sau contractului de novaţie, însoţită de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia} – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
 • C.I.F. – copie + original pentru conformitate;
 • PROCES VERBAL DE AMPLASARE SAU MODIFICARE A AFIȘAJULUI;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI TAXA SPECIALĂ PENTRU PROMOVAREA TURISTICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 • Declaraţie decont (DUBLU EXEMPLAR)(descarcă);
 • Balanţă analitică pentru conturile taxă hotelieră şi venituri privind încasările din activitatea hotelieră;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT
 • ACT DE PROPRIETATE {Factura de achiziţie (5 exemplare) – în cazul dobândirii de la persoana juridică sau contract de vânzare – cumpărare în cazul dobândirii de la persoană fizică, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni}- copie + original pentru conformitate; înregistrate la Registrul auto al UAT/ DITL în a carei raza are sediul/ domiciliul vânzatorul;
 • Pentru autovehiculele importate – declaraţie vamală pentru autoturimsele cumpărate din ţări extracomunitare sau Factura tradusă de un traducator autorizat pentru autoturismele cumpărate din ţări comunitare, cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate
 • Adeverinta R.A.R. sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone – copie + original pentru conformitate;
 • Documentul eliberat de Autoritatea Navală Română, din care sa reiasă caracteristicile tehnice, ale mijlocului de transport pe apă (în cazul mijloacelor de transport pe apă) – copie + original pentru conformitate;
 • Certificat de atestare fiscală de la fostul proprietar, dacă mijlocul de transport a fost dobândit pe bază de factură;
 • Fișa de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT CARE FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DE LEASING FINANCIAR
 • Contract de leasing financiar şi/sau contract de novaţie/cesiune, însoţit de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar – copie + original pentru conformitate;
 • Adeverinta R.A.R. sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone – copie + original pentru conformitate;
 • Documentul eliberat de Autoritatea Navală Română, din care sa reiasă caracteristicile tehnice, ale mijlocului de transport pe apă – în cazul mijloacelor de transport pe apă – copie + original pentru conformitate;
 • Certificat de atestare fiscală, emis pe numele vânzatorului/fostului utilizator, de către compartimentul de specialitate al autorităţii administratiei publice locale competent – copie + original pentru conformitate
 • Fișa de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. CUM SĂ SCOȚI UN MIJLOC DE TRANSPORT DIN EVIDENȚELE FISCALE
 • C.I.F.– copie + original pentru conformitate;
 • ACTUL DE ÎNSTRĂINARE {Factură, Contract de vânzare – cumpărare, Certificate distrugere/adeverință primire/contract de novație/contract partaj, proces verbal de predare primire societate de leasing (dacă mijlocul de transport a fost predate societății de leasing), certificat de radiere poliție, documentul care atestă înmatricularea în afara țării – tradusă Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni} – copie + original pentru conformitate;
 • Fișa de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.
 1. CUM SĂ SCOȚI UN MIJLOC DE TRANSPORT DIN EVIDENȚELE FISCALE CA URMARE A SCHIMBĂRII SEDIULUI SOCIAL
 • Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – Model 2016 ITL 016(descarcă);
 • C.I.F.– copie + original pentru conformitate;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor şi/sau decizia asociatului unic, înscris ce a fost depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la schimbarea de sediu / denumire – copie + original pentru conformitate;
 • Rezoluţia pronunţată în sedinţă publică, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu şi se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului, a menţiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii – copie + original pentru conformitate;
 • Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti – copie + original pentru conformitate;
 • Cartile de identitate ale vehiculelor, ce fac obiectul transferului de dosar – copie + original pentru conformitate;
 • Fişa de înmatriculare;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 1. DACĂ VREI SĂ OBȚII CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU CLĂDIRI
 • Contractul de închiriere, concesiune, comodat (în cazul în care există punct de lucru închiriat, concesionat, comodat) – copie + original pentru conformitate;
 • Impozitele și taxele locale achitate la zi.
 • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.
 1. CUM OBTII UN CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIE și ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

14.DACĂ VREI SĂ DECLARI CĂ SOCIETATEA NU DEȚINE BUNURI IMPOZABILE SAU TAXABILE ÎN SETORUL 4

 • C.I.F.– copie + original pentru conformitate;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că societatea nu deţine bunuri impozabile sau taxabile situate pe raza sectorului 4;
 • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.