Acte necesare

Autoturisme

1.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT SUB 12 TONE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PESTE 12 TONE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

SCOATERE DIN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE/FACTURA *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4.DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT–MOPEDE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CERTIFICAT FISCAL VANZATOR *
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE CU STAMPILA REMȚII DE LA VANZATOR*
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • ITP VALABIL *
 • DOVADA PLATA TAXE MOPEDE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5.SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT–MOPEDE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • FISA DE INMATRICULARE (IN CAZUL FACTURII FISCALE, A ACTELOR DE ACHIZITIE DIN IMPORT, ACTE NOTARIALE)
 • DOVADA PLATA IMPOZITE LA ZI *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE *
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT*
 • RAPORT DE INSPECTIE *
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 • COPIE CUI*

7.SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT VANZARE-CUMPARARE / FACTURA
 • FISA DE INMATRICULARE (AUTORITATEA NAVALA ROMANA)*
 • CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

8.CERERE DE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (AUTO)

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR
 • DELEGATIE*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

9.DECLARAȚIE FISCALĂ MIJLOACE DE TRANSPORT CA URMAREA A MODIFICĂRII SEDIULUI SOCIAL – DE PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR PE RAZA SECTORULUI 4

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • COPIE CI IMPUTERNICIT
 • -REZOLUTIE EMISA DE CATRE REGISTRUL COMERTULUI PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • -HOTARAREA AGA SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA ELIBERAT IN VEDEREA TRANSFERULUI DOSARULUI AUTO DE CATRE INSTITUTIA UNDE PERSOANA JURIDICA A AVUT SEDIUL SOCIAL
 • ADRESA TRANSFER DOSAR AUTO EMISA DE CATRE INSTITUTIA UNDE PERSOANA JURIDICA A AVUT SEDIUL SOCIAL
 • -CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. SCOATERE DIN EVIDENTĂ MIJLOACE DE TRANSPORT – CA URMAREA A MODIFICĂRII SEDIULUI SOCIAL – DE PE RAZA SECTORULUI 4 PE RAZA TERITORIALĂ A ALTUI JUDEȚ/SECTOR

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • COPIE CI IMPUTERNICIT
 • -REZOLUTIE EMISA DE CATRE REGISTRUL COMERTULUI PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • -HOTARAREA AGA SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PRIVIND MODIFICARE SEDIULUI SOCIAL *
 • -CARTE IDENTITATE AUTOVEHICUL (FATA-VERSO)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Amenzi

1.SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • SENTINTA DE ANULARE A PROCESULUI VERBAL
 • CHITANTA DE PLATA A AMENZII/ORDINUL DE PLATA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE RESTITUIRE AMENZI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Certificate fiscal

 

CERERE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE JURIDICE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR*
 • DELEGATIE*
 • CONTRACT DE INCHIRIERE (DACA ESTE CAZUL)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Cladiri rezidentiale

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ (EX. CLĂDIRE ALCĂTUITĂ DIN UNA SAU MAI MULTE CAMERE DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Cladiri mixte

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE MIXTĂ (CLĂDIRE DE LOCUIT ȘI ORICE ALTĂ ACTIVITATE ÎN AFARĂ DE CEA DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Cladiri nerezidentiale

 

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ (EX. PUNCT DE LUCRU, CLĂDIRILE CARE SUNT FOLOSITE PENTRU ACTIVITĂȚILE AD-TIVE, DE AGREEMENT, COMERCIALE, INDUSTRIALE,  DE CULTURĂ, DE EDUCAȚIE, FINANCIAR-BANCARE, INDUSTRIAL, DE SĂNĂTATE, SOCIALE, SPORTIVE, TURISTICE)Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Terenuri/Cladiri

1.DECLARAȚIE FISCALĂ DE TEREN

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE *
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • PLAN AMPLASAMENT
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.MODIFICARE/INCETARE CLADIRE/TEREN

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • -PROCES VERBAL RECEPTIE
 • AUTORIZATIE CONSTRUIRE
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • ACT ALIPIRE (ACT DEZMEMBRARE, ACT APARTAMENTARE, ACT VANZARE)
 • ANEXA APARTAMENTARE IMOBIL (A SE ATASA FORMUARUL IN FORMAT EXCEL CAT SI IN PDF SEMNAT ELECTRONIC) (Descarca)
 • RAPORT DE EVALUARE/REEVALUARE CLADIRE
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Executare silita

 

1.RIDICARE MĂSURI EXECUTARE SILITĂ (Ex: ridicare poprire, sechestru etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. CONTESTAȚIE ACTE DE EXECUTARE (Ex: titluri executorii, somații, popriri etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Taxe

 1. IMPOZIT PE SPECTACOLE

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • -PROCESUL VERBAL DE ANULARE A SERIILOR/BILETELOR (IN SITUATIA IN CARE EXISTA BILETE ANULATE)*
 • CARNETELE CU BILETELE RAMASE NEVANDUTE, ,,COTOARELE” (IN CAZUL BILETELOR FIZICE)*
 • RAPORTUL CU BILETELE VANDUTE, EMIS DE CATRE FIRMELE DE BILETE ON-LINE*
 • ACTELE CONTABILE AFERENTE INCASARILOR-FISA CONT, BALANTA VERIFICARE DIN LUNA IN CARE A AVUT LOC SPECTACOLUL (DATELE DECLARATE DE SOCIETATE IN DECONT TREBUIE SA CORESPUNDA CU INREGISTRARILE CONTABILE)*
 • SENTINTA DE ANULARE A + FORMULAR DECONT IMPOZIT SPECTACOLE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CERERE PENTRU ÎNREGISTRARE/VIZARE A ABONAMENTELOR ŞI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • CONTRACT DE PRESTARI SERVICII BILETE ON-LINE*
 • FACTURA SERVICII-BILETE FIZICE *
 • FORMULAR CERERE INREGISTRARE BILET *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DECLARAŢIE PRIVIND TAXA SPECIALĂ PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ

DOCUMENTE NECESARE:

 • BALANTA ANALITICA PENTRU CONTURILE TAXA HOTELIERA SI VENITURI PRIVIND INCASARILE DIN ACTIVITATEA HOTELIERA *
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • FORMULAR DECONT TAXA PROMOVARE TURISTICA *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂŞI PUBLICITATE

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • PROCES VERBAL DE AMPLASARE/MODIFICARE / SCOATERE AFISAJ*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂŞI PUBLICITATE

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CERERE RESTITUIRE TAXĂ DE TIMBRU JUDICIAR

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • DOVADA PLATII TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU *
 • HOTARAREA JUDECATOREASCA DEFINITIVA – PRIN CARE SE DISPUNE RESTITUIREA*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Inspectie fiscala

 

 1. MODIFICARE CATEGORIE FOLOSINȚĂ CLĂDIRE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. ADRESĂ CONTESTAȚIE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • CONTESTATIA *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. DECLARAŢIE
  PRIVIND TAXA SPECIALĂ PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ

Documente necesare

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR *
 • DELEGATIE *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (DECONT, DECLARATIE REPREZENTAND TAXA PENTRU PROMOVARE TURISTICA)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. DIVERSE SOLICITARI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR *
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

Taxa speciala salubrizare

 

 1. DECLARATIE TAXA SPECIALA SALUBRIZARE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • ANEXA 3* (PE CARE O DESCARCA SI O ATASEAZA) (Descarca)
 • COPIE DUPA ACTUL DE PROPIETATE, DE INCHIRIERE SAU COMODAT*
 • CERTIFICAT CONSTATATOR ELIBERAT DE ONRC LA ZI CU PRIVIRE LA: REPREZENTANTUL LEGAL AL SOCIETATII SI PUNCTELE DE LUCRU DIN SECTORUL 4*
 • IMPUTERNICIREA DIN PARTEA REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU INTOCMIREA, SEMNAREA SI DEPUNEREA DECLARATIEI DE IMPUNERE*

 

Altele

 

 1. CERERE RESTITUIRE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CERERE COMPENSARE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • COPIE CUI*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CERERE AUDIENȚĂ

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 1. INFORMATII DE INTERES PUBLIC – LEGEA 544

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
 • COPIE CUI*
 1. CONTESTAȚIE DECIZIE DE IMPUNERE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE NECESARE
 • CONTESTATIA
 • ACTE DOVEDITOARE
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DIVERSE SOLICITĂRI (sumar de plată, decizie de impunere, lista bunurilor etc)

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*