Lista documentelor de interes public

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

 1. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice.
 2. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice.
 3. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet .
 4. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
 5. Programele si strategiile proprii.
 6. Lista cuprinzând documentele de interes public.
 7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii.
 8. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere:

 1. Informaţii privind impozitele şi taxele locale în conformitate Legea privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legislaţia care reglementează activitatea de colectare, constatare şi verificare, impunere, urmărire şi executare silită privind taxele şi impozitele locale.-
 3. Contractele de achiziţii publice, în conformitate cu art.111 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare.