Decizii Comisie Paritara

Decizii Comisie Paritara

Avand in vedere art. 489, alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: „Comisia paritară întocmeşte un raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, precum şi la activitatea desfăşurată în condiţiile alin. (1) şi (2), care se publică pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice.”

Documente disponibile:

Decizie Comisie Paritara 2022

Raport anual al comisiei paritare pt anul 2022