Scutiri

Categoriile de persoane fizice care pot beneficia de scutiri de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren sunt:
a) persoanele care au calitatea de militari participanți la acțiuni militare speciale din străinătate, calitate certificată conform dispozițiilor Legii nr. 168/2020 art. 2 lit. (c), (f ), (j ) (fost O.G. nr. 82/2006);
b) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 448/2006;
c) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000;
d) persoanele care au calitatea de veterani de război, văduve de veterani de război, văduve necăsătorite ale veteranilor de război , calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 44/1994.
e) persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.
Persoanele fizice care au calitatea de militari participanți la acțiuni militare speciale din străinătate ,revoluționar, persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, persoanele persecutate din motive politice și etnice, deportații beneficiază de scutire în procent de 100% numai pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietate sau coproprietate, precum și pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietate sau coproprietate.
Persoanele fizice care au calitatea de veteranii de război, văduvele veteranilor de război, văduvele necăsătorite ale veteranilor de război beneficiază de scutire în procent de 100% pentru toate clădirile și terenurile aflate în proprietate sau coproprietate.
Categoriile de persoane fizice care pot beneficia de scutiri de la plata impozitului pe mijloacele de transport sunt:
a) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 448/2006;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) persoanele fizice care au calitatea de veterani de război, văduve veterani de război, văduve necăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 44/1994.
Persoanele fizice care au calitatea de veterani de război, văduve veterani de război, văduve necăsătorite ale veteranilor de război, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, persoanele persecutate din motive politice și etnice, deportații beneficiază de scutire în procent de 100% numai pentru un singur mijloc de transport deținut în comun cu soțul sau soția.
Scutirea de la plata impozitului pe clădire, a impozitului pe teren și/sau a impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu excepția persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţilor legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, cărora scutirea li se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.