Legislatie

Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, aplicabil începând cu data de 01.01.2016
H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, aplicabil începând cu data de 01.01.2016
H.C.G.M.B. nr. 244/2019Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020

H.C.G.M.B. nr. 236/2018Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2019

H.C.G.M.B. nr. 429/2016 – Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2017 – Anexe
H.C.G.M.B. nr. 218/2015 – Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2016

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
H.C.L. Sector 4 nr. 300/2017 privind metodologia de majorare a impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri cu pana la 500% pentru terenurile si cladirile neingrijite situate in intravilanul sectorului 4 si a criteriilor de incadrare a imobilelor in cladiri si terenuri neingrijite
H.C.L. Sector 4 nr.  273/2018 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către D.G.I.T.L. Sector 4, cu modificarile si completarile ulterioare
H.C.L. Sector 4 nr.  34/2018 pentru prorogarea unor termene din H.C.L. Sector 4 nr. 9 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice de către D.G.I.T.L. Sector 4, cu modificarile si completarile ulterioare
H.C.L. Sector 4 nr.  2/2018 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice de către D.G.I.T.L. Sector 4, modificata prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificata prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 – suspendată începând cu data de 06.06.2018
H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice de către D.G.I.T.L. Sector 4, modificata prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017 – suspendată începând cu data de 06.06.2018
H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 Hotarare privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, precum și încasarea de către D.G.I.T.L. Sector 4
H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017 Hotarare pentru modificarea H.C.L. sector 4 nr. 9/2017  privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, precum și încasarea de către D.G.I.T.L. Sector 4
H.C.L. Sector 4 nr. 36/2016 Hotarare privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat  cu prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
H.C.L. Sector 4 nr. 37/2016 Hotărâre privind acordarea facilităților fiscale, astfel cum sunt specificate în O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități
H.C.L. Sector 4 nr. 16/2019 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza la nivelul Sectorului 4
H.C.L. Sector 4 nr. 305/2019 Hotarare privind aprobarea majorării pentru unele clădiri și terenuri neîngrijite din Sectorul 4 a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu 500%
Protocol colaborare cu Directia Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date