Certificate fiscale

  • Certificatele fiscale eliberate în vederea vânzării la notariat a clădirii se emit individual pentru fiecare coproprietar, fiind valabile 30 zile de la data eliberării.
  • Certificatele fiscale eliberate în vederea intabulării/cadastrului, autorizație de funcționare, burse de studii, necesare la alte instituții publice, etc. se emit unui singur coproprietar.
  • Certificatele fiscale pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport sunt eliberate contribuabililor anterior sau cel mult data închierii contractului de vânzare-cumpărare.
  • Certificatele fiscale nu se eliberează contribuabililor care vor să depună dosarul de ajutor social la D.G.S.A.P.C. Sector 4, deoarece există protocol încheiat cu această instituție.

CERERE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE FIZICE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL CERTIFICATULUI PENTRU SUCCESIUNE)
 • PROCURA + CI , ÎN CAZUL REPREZENTĂRII SOLICITANTULUI ÎN RELAŢIA CU ORGANUL FISCAL PRIN ÎMPUTERNICIT (ÎMPUTERNICIREA EDITATĂ ÎN ALTĂ LIMBĂ VA FI ÎNSOŢITĂ OBLIGATORIU DE TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CERTIFICATĂ DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT);
 • ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ + CI, ÎN CAZUL REPREZENTĂRII CONTRIBUABILULUI ÎN RELAŢIA CU ORGANUL FISCAL PRIN AVOCAT;
 • ADRESĂ NOTARIALĂ – ÎN CAZUL ÎN CARE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ ESTE SOLICITAT DE CĂTRE NOTARUL PUBLIC;
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

CERERE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE JURIDICE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR*
 • DELEGATIE*
 • CONTRACT DE INCHIRIERE (DACA ESTE CAZUL)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*