Cladiri nerezidentiale

Informații utile

 1. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii care poate fi:
 2. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
 3. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 4. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

În cazul în care valoarea cladirii nu poate fi calculată conform celor de mai sus, impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor unei clădiri rezidențiale.   

 1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 5% asupra valorii impozabile a cladirii.

Impozitul pe clădire nerezidențială este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ (EX. PUNCT DE LUCRU, CLĂDIRILE CARE SUNT FOLOSITE PENTRU ACTIVITĂȚILE AD-TIVE, DE AGREEMENT, COMMERCIALE, INDUSTRIALE,  DE CULTURĂ, DE EDUCAȚIE, FINANCIAR-BANCARE, INDUSTRIAL, DE SĂNĂTATE, SOCIALE, SPORTIVE, TURISTICE)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • CONTRACT INCHIRIERE SAU COMODAT*
 • ACT DOBANDIRE*
 • RAPORT DE EVALUARE (DUPA CAZ)
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Persoane juridice

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ (EX. PUNCT DE LUCRU, CLĂDIRILE CARE SUNT FOLOSITE PENTRU ACTIVITĂȚILE AD-TIVE, DE AGREEMENT, COMERCIALE, INDUSTRIALE,  DE CULTURĂ, DE EDUCAȚIE, FINANCIAR-BANCARE, INDUSTRIAL, DE SĂNĂTATE, SOCIALE, SPORTIVE, TURISTICE)Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.