Inspectie fiscala

Persoane fizice

 1. MODIFICARE CATEGORIE FOLOSINȚĂ CLĂDIRE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (CONTRACT COMODAT/INCHIRIERE) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. ADRESĂ CONTESTAȚIE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CONTESTATIA *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. DECLARAŢIE
  PRIVIND TAXA SPECIALĂ PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ

Documente necesare

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (DECONT, DECLARATIE REPREZENTAND TAXA PENTRU PROMOVARE TURISTICA)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. DIVERSE SOLICITARI

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Documente necesare:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Copie CIF
 • Proces verbal de amplasare/modificare/scoatere afișaj *
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *

7. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC

Documente necesare:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *

Persoane juridice

 1. MODIFICARE CATEGORIE FOLOSINȚĂ CLĂDIRE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. NOTIFICARE PROCEDURĂ DE MEDIERE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*
 1. ADRESĂ CONTESTAȚIE

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • CONTESTATIA *
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4. DIVERSE SOLICITARI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR *
 • DELEGATIE*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 • Copie CUI *
 • Copie CI Mandatar *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Proces verbal de amplasare/modificare/scoatere afișaj *
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *

6. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC

Documente necesare:

 • Copie CUI *
 • Copie CI Mandatar *
 • Procura(în cazul în care solicitarea este completată de un împuternicit)
 • Dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat *
 • Dovada achitării taxei de salubrizare la zi *