Terenuri/Cladiri

Informații utile

 1. Impozitul și taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului conform încadrării făcute de consiliul local.
 2. Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Important: Începând cu data de 01.01.2016 se datorează impozit sau taxa pe teren și pentru suprafața ocupată de clădiri.

Persoane fizice – Acte necesare

1.DECLARAȚIE FISCALĂ DE TEREN

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • PROCURA +CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE SCUTIRE PRIN EFECTUL LEGII F01

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

3.CERERE SCUTIRE HOTĂRÂRE CONSILIU LOCAL (SCUTIRE VENIT MINIM, SCUTIRE LG. 241/2004, SCUTIRE MONUMENT ISTORIC, ETC)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE*
 • ADEVERINTA DE SALARIU *
 • ADEVERINTA DE VENIT ANAF*
 • DOCUMENT DIN CARE SA REZULTE CA BENEFICIATI DE AJUTOR DE SOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL)*
 • TALON LUNA DECEMBRIE (IN CAZUL SCUTIRII PE VENIT MINIM)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

4.CERERE ISTORIC ROL

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA CALITATII DE PROPIETAR SAU MOSTENITOR*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

5.CERERE ADEVERINTA LOCATIVA

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

6.RECTIFICARE DATE IN EVIDENTELE FISCALE

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • ACTE JUSTIFICATIVE (SENTINTA DE DIVORT, DOCUMENT CADASTRAL, ADEVERINTA, ETC.)*
 • TABEL DEZMEMBRARE – APARTAMENTARE (Descarca)
 • TABEL PARCARI SUPRATERANE (Descarca)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Persoane juridice

1.DECLARAȚIE FISCALĂ DE TEREN

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • ACT DOBANDIRE *
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • PLAN AMPLASAMENT
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.MODIFICARE/INCETARE CLADIRE/TEREN

Documente necesare:

 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CUI*
 • -PROCES VERBAL RECEPTIE
 • AUTORIZATIE CONSTRUIRE
 • CADASTRU (FISA AMPLASAMENT)
 • ACT ALIPIRE (ACT DEZMEMBRARE, ACT APARTAMENTARE, ACT VANZARE)
 • ANEXA APARTAMENTARE IMOBIL (A SE ATASA FORMUARUL IN FORMAT EXCEL CAT SI IN PDF SEMNAT ELECTRONIC) (Descarca)
 • RAPORT DE EVALUARE/REEVALUARE CLADIRE
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.