Amenzi

  1. Amenzile de circulație, amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice emise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție Rutieră, Regia Autonomă de Transport București, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, polițiile locale, primării, alte instituții publice, se achită la instituția noastră, oficiile poștale din România sau pe site-ul  ghiseul.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal, conform modificarilor facute de Legea nr. 203/20.07.2018.
  2. Amenzile de rovinietă aplicate persoanelor fizice cu domiciliul în sectorul 4 se achită la instituția noastră sau oficiile poștale din România sau  pe site-ul ghiseul.ro, iar cele aplicate persoanelor juridice cu sediul în sectorul 4 se achită la Administrația Financiară Sector 4 .

Important: Doar amenzile aplicate de autoritățile și instituțiile administrației publice locale și amenzile privind circulația pe drumurile publice aplicate conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice se fac venit la bugetul local. Toate celelalte amenzi se fac venit la bugetul de stat și se plătesc la administrațiile financiare sau trezorerie.

  • Conform legii amenzile trebuie achitate prioritar, neputând fi achitate impozitele pe clădiri/teren/mijloc de transport inaintea amenzilor.
  1. Amenzile de nedeclarare în termen de 30 zile calendaristice a clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport pentru persoane fizice sunt în sumă de 70 lei, și respectiv de 280 lei pentru persoane juridice.

Pașii necesari în vederea achitării amenzilor sunt:

  • Sediu Nițu Vasile:

1)  ghișeul Amenzi;
2)  casierie.

  • Sediu Străduinței și Șerban Vodă:

1) orice ghișeu Note de Plată;
2) casierie.