Amenzi

Amenzile aplicate persoanelor fizice cu domiciliul fiscal în Sectorul 4 al Municipiului București– amenzi de circulație, amenzi contravenționale aplicate în conformitate cu legislația în vigoare de către autoritățile publice locale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție Rutieră, Societatea de Transport București, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, poliție, control sanitar, protecția mediului, administrare piețe și alți agenți constatatori care aplică amenzi contravenționale persoanelor fizice se achită prin intermediul stațiilor de plată SelfPay localizate in supermarketuri (Mall Grand-Arena, Mega Image,etc.), prin aplicația mobila a Sectorului 4, prin site-ul www.ghiseul.ro,prin WESTACO EXPRESS,implementat în stațiile de benzină OMV din toată țara, prin mandat poștal, sau cu Ordin de plată, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal, conform modificărilor făcute de Legea nr. 203/20.07.2018.

1.SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CHITANTA DE PLATA A AMENZII/ORDINUL DE PLATA
 • SENTINTA DE ANULARE PROCES VERBAL *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE RESTITUIRE AMENZI

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Amenzile aplicate persoanelor juridice cu sediul social în Sectorul 4 al Municipiului București –amenzi de circulație aplicate conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și amenzi contravenționale aplicate în conformitate cu legislatia în vigoare de către autoritățile publice locale se achită prin intermediul stațiilor de plată SelfPay localizate in supermarketuri (Mall Grand-Arena, Mega Image,etc.), prin aplicația mobila a Sectorului 4, prin site-ul www.ghiseul.ro, prin WESTACO EXPRESS,implementat în stațiile de benzină OMV din toată țara, prin mandat poștal, sau cu Ordin de plată, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal, conform modificarilor facute de Legea nr. 203/20.07.2018.

Conform legii, amenzile trebuie achitate prioritar, neputând fi achitate impozitele pe clădiri/teren/mijloc de transport, înaintea amenzilor.

1.SOLICITARE SCADERE DEBIT DIN AMENZI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • SENTINTA DE ANULARE A PROCESULUI VERBAL
 • CHITANTA DE PLATA A AMENZII/ORDINUL DE PLATA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

2.CERERE RESTITUIRE AMENZI

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*