Certificate fiscale

  • Certificatele fiscale eliberate în vederea vânzării la notariat a clădirii se emit individual pentru fiecare coproprietar, fiind valabile 30 zile de la data eliberării. Dacă sunt soț și soție este necesară prezența doar unuia dintre ei.
  • Certificatele fiscale eliberate în vederea intabulării/cadastrului, autorizație de funcționare, burse de studii, necesare la alte instituții publice, etc. se emit unui singur coproprietar, nefiind necesară prezența tuturor coproprietarilor.
  • Certificatele fiscale pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport sunt eliberate contribuabililor anterior sau cel mult data închierii contractului de vânzare-cumpărare.
  • Certificatele fiscale nu se eliberează contribuabililor care vor să depună dosarul de ajutor social la D.G.S.A.P.C. Sector 4, deoarece există protocol încheiat cu această instituție.
  • În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice este obligatorie prezența titularului sau a împuternicitului, pe baza actului de împuternicire, în original sau copie legalizată, conform legii.