Cladiri mixte

Informații utile

 1. În cazul clădirilor cu destinație mixtă (rezidențiale și nerezidențiale) aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, impozitul pe clădire se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
 2. Impozitul pe clădirile utilizate în scop mixt este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE MIXTĂ (CLĂDIRE DE LOCUIT ȘI ORICE ALTĂ ACTIVITATE ÎN AFARĂ DE CEA DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • Declaratie privind suprafata folosita in scop nerezidential
 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • COPIE CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • SCHITA (DACA EXISTA)
 • CONTRACT DE INCHIRIERE SAU COMODAT
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Persoane juridice

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE MIXTĂ (CLĂDIRE DE LOCUIT ȘI ORICE ALTĂ ACTIVITATE ÎN AFARĂ DE CEA DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.