Cladiri rezidentiale

Informații utile

 1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii.
 2. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • Impozitul pe clădire rezidențială este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice –

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ (EX. CLĂDIRE ALCĂTUITĂ DIN UNA SAU MAI MULTE CAMERE DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CI COPROPIETAR
 • ACT DOBANDIRE*
 • SCHITA (DACA EXISTA)
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Persoane juridice

DECLARATIE FISCALĂ DE CLĂDIRE – CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ (EX. CLĂDIRE ALCĂTUITĂ DIN UNA SAU MAI MULTE CAMERE DE LOCUIT)

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • ACT DOBANDIRE (contract vanzare, proces verbal + autorizatie + declaratie valoare investitie + certificat edificare) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.