Executare silita

Informații utile
I.1. Cum este inițiată executarea silită?
Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 30 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită prin:

 • executarea silită prin poprire,
 • executarea silită a bunurilor mobile,
 • executarea silită a bunurilor imobile.

După începerea procedurii de executare silită se vor achita și cheltuielile de executare silită pentru fiecare etapă parcursă în cadrul executării silite
I.2. Care sunt sumele de bani supuse executării silite?
Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
Sume de bani ce nu pot fi poprite:

 1. sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite,
 2. sumele primite cu titlu de subvenție;
 3. sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

I.3. Cum se înființează poprirea?
Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin orice modalitate stabilită, terţului poprit. Totodată va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.
Important: Înștiintarea debitorului poate să nu fie concomitentă cu înființarea popririi!

I.4. Când se consideră înființată poprirea?
Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.

I.5. Ce este poprirea bancară?  
Debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare. Poprirea bancară se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă unitatii bancare.

 

Persoane fizice

1.RIDICARE MĂSURI EXECUTARE SILITĂ (Ex: ridicare poprire, sechestru etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CONTESTAȚIE ACTE DE EXECUTARE (Ex: titluri executorii, somații, popriri etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • CI/BI/Carte de identitate provizorie (> 14 ani) *
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*

 

Persoane juridice

1.RIDICARE MĂSURI EXECUTARE SILITĂ (Ex: ridicare poprire, sechestru etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

 

 1. CONTESTAȚIE ACTE DE EXECUTARE (Ex: titluri executorii, somații, popriri etc.)

DOCUMENTE NECESARE:

 • COPIE CUI*
 • DELEGATIE*
 • COPIE CI IMPUTERNICIT*
 • CONTESTATIA
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*