Terenuri

Informații utile

  1. Impozitul și taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului conform încadrării făcute de consiliul local.
  2. Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Important: Începând cu data de 01.01.2016 se datorează impozit sau taxa pe teren și pentru suprafața ocupată de clădiri.

Persoane fizice – Acte necesare

· C.I./B.I. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· ACT DE PROPRIETATE {contract de vânzare cumparare, contract de schimb, certificat de moștenitor, contract de donație, hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, act de partaj, act de adjudecare, titlu de proprietate, etc.} – copie + original pentru conformitate.
· Extras de carte funciara (optional).  Poti obtine extrasul de carte funciara aici

Persoane juridice – Acte necesare

 

  • C.I.F.– copie + original pentru conformitate
  • ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni} – copie + original pentru conformitate;
  • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;
  • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.
  • Extras de carte funciara (optional).  Poti obtine extrasul de carte funciara aici

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.