ANUNȚ IMPORTAT!

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/14.07.2022, pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea si gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentui privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, beneficiarii serviciului public de salubrizare au obligaţia de a face dovada încheierii contractului cu operatorul de salubritate autorizat, potrivit legii, să presteze serviciul de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi respectiv a achitării taxei de salubrizare la zi, pentru toate operaţiunile şi serviciile asigurate de către Direcţia Generală de Taxe şi Impozite Locale Sector 4, Direcţia Mobilitate Urbană Sector 4, Direcţia Administrarea Domeniului Public, Direcţia Generală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcția Autorizări din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4.

Hotararea 50/12.04.2021

Hotararea 176/14.07.2022