Concurs ingrijitor

Functie, Tip functie, Compartimentul, Data concurs, Anunt concurs / Bibliografie concurs, Atributii functie publica, Borderou selectie dosare, Rezultate Proba
ANUNȚ RELUARE proba interviu concurs din data de 03.06.2020 (proba scrisă)

Barem de corectare pentru proba scrisă de recrutare în funcția contractuală de execuție vacantă de consilier IA din cadrul: Direcției Relații Internaționale 10.11.2020

ANUNȚ privind schimbarea locației de desfășurare a probei scrise pentru concursul de recrutare din data de 10.11.2020